Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Η Κύπρος διαχρονικά έχει φτάσει σε συμφωνία με πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως για την μετρίαση  των αποτελεσμάτων από την επιβολή διπλής φορολογίας (συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας). Τέτοιες φορολογικές συμφωνίες καλύπτουν συνήθως διάφορες κατηγορίες φόρων, όπως τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο κληρονομιάς, το ΦΠΑ, καθώς επίσης και άλλους φόρους. Εκτός από τις διμερείς διακρατικές συμφωνίες η Κύπρος υπεισέρχεται συχνά και σε άλλες πολυμερής συμφωνίες, όπως π.χ. με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν συμμετάσχει σε μια πολυμερή συμφωνία σχετικά με θέματα ΦΠΑ υπό την αιγίδα της ΕΕ, ενώ η κοινή συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) είναι ανοικτή σε όλα τα έθνη. Τέτοιες συμφωνίες έχουν ουσιαστικό σκοπό να μειώσουν την επιβολή διπλής φορολογίας στο ίδιο εισόδημα, όταν φορολογικοί κάτοικοι της μίας χώρας συναλλάσσονται και / ή έχουν εισοδήματα στην άλλη χώρα.

Ο ολοκληρωμένος κατάλογος των συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών παγκοσμίως απαρτίζεται στον επίσημο ιστόχωρο του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας.