Εταιρικό προφίλ

Το λογιστικό – ελεγκτικό γραφείο CYCHARTS ιδρύθηκε το 1995 από τον Δημήτρη Κοτσώνια, επαγγελματία λογιστή-ελεγκτή με αξιοσημείωτες ακαδημαϊκές επιδόσεις, σημαντικές πρακτικές εμπειρίες, ανοικτούς επαγγελματικούς και εμπορικούς ορίζοντες και χρήσιμες διασυνδέσεις. Άμεσος στόχος του η ίδρυση δυναμικής και ευέλικτης επαγγελματικής πρακτικής μέσω της οποίας παρέχονται ποιοτικές λογιστικές, ελεγκτικές , φορολογικές καθώς και άλλες υπηρεσίες στην Κύπρο.

Η CYCHARTS είναι μία σχετικά ‘μικρή’ εταιρεία λογιστών / ελεγκτών με βάση την Λάρνακα, η οποία όμως, σταθερά και διαχρονικά, καθιερώθηκε και χαίρει μεγάλης εκτίμησης για την τιμιότητα, την συνέπεια και την ψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Η εταιρεία εργοδοτεί περί τα 15 άτομα και ταυτόχρονα δικτυώνεται με ομάδα εξαίρετων εξωτερικών συνεργατών για συμπληρωματικές επιπρόσθετες επαγγελματικές υπηρεσίες. 

Οι επίκαιρες και διαμορφωμένες επιχειρηματικές ανάγκες του πελατολογίου μας διαμορφώνουν διαχρονικά και αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας, πέρα από το ρόλο και τoν περιορισμό του παραδοσιακού λογιστή.  Τέτοιες επιπρόσθετες διαμορφωμένες και εξελίξιμες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν σήμερα: 

  • Γνωμοδότηση σε θέματα Διεθνούς εμπορίου και διεθνής διοικητικής μέριμνας (Logistics), συμπεριλαμβανομένου της εμπειρογνωμοσύνης τεχνικών θεμάτων του  ‘τριγωνικού εμπορίου’.
  • Υπηρεσίες INTRASTAT/VIES για Ευρωπαϊκές ενδοκοινοτικές παραδόσεις και συναλλαγές.
  • Ίδρυση, διοίκηση και διαχείριση υπεράκτιων εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Θεωρούμε πλέον τους εαυτούς μας ως εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και όχι ως απλούς παραδοσιακούς λογιστές, ελεγκτές και φοροτεχνικούς.