Λογότυπο εταιρείας

Το λογότυπο της εταιρείας αντιπροσωπεύεται από τον θεό «Ιανό» (“Janus”), μία από τις παλαιότερες Ρωμαϊκές θεότητες. Ήταν ο θεός όλων των  ‘ενάρξεων ’ και των ‘μεταβάσεων’. Κατονομαζόταν πρώτος σε κάθε κατάλογο θεοτήτων, καθώς επίσης του αφιερωνόταν η πρώτη ημέρα του έτους, ως και η έναρξη της νέας χρονιάς. Ως αποτέλεσμα και ο πρώτος  μήνας του έτους ονομάστηκε Ιανουάριος και ήταν αφιερωμένος σε αυτή τη θεότητα, υποδεικνύοντας παράλληλα και τη σημασία του Ιανού για τον ημερολογιακό κύκλο.

Ο Ιανός απεικονιζόταν συχνά με δύο πρόσωπα και αποκαλείτο Janus bifrons, δηλαδή διπρόσωπος Ιανός. Το συνήθης απεικόνισμα του ειδώλου ήταν το κεφάλι με τα δύο πρόσωπα  που κοιτάζουν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Οι πιο ενδιαφέρουσες ερμηνείες του συγκεκριμένου ειδώλου, που ταυτίζονται ταυτόχρονα και με την γενική ιδεολογία και φιλοσοφία της επιχείρησης μας, έχουν ως ακολούθως:

  • Στο ρόλο του ως Φύλακας των Εισόδων και των Εξόδων, κρύβεται ίσως το θεμέλιο της πεποίθησης ότι ο συγκεκριμένος θεός αντιπροσώπευε τις ‘ενάρξεις’ και τις ‘μεταβάσεις’ (φυσικές και τεχνητές). Διαβαίνει κανείς μια πύλη, μια πόρτα ή μια γέφυρα, προκειμένου να βρεθεί σε ένα νέο τόπο και χώρο, οριοθετημένο τεχνητά ή φυσικά. Και καθώς η μετάβαση και η αλλαγή είναι έννοιες δισθενής, ο συγκεκριμένος θεός είχε δύο πρόσωπα συμβολίζοντας την διπλή ιδιότητα του.
  • Η έννοια της μετάβαση και της αλλαγής συμβόλιζε επίσης την διαδοχή του παρελθόντος στο μέλλον, από μια κατάσταση στην άλλη, από ένα όραμα στο άλλο και από ένα σύμπαν στο άλλο. Ο συγκεκριμένος Θεός ήταν επίσης γνωστός ως το σύμβολο που εκπροσωπεί τον χρόνο, λόγω του ότι μπορούσε να δει μέσα στο παρελθόν με το ένα πρόσωπο και στο μέλλον με το άλλο.